„Vīlandes Doktorāts” savu darbību uzsāka 2004. gada rudenī ar mērķi rūpēties par klientu veselību, sniedzot ambulatoro medicīnisko palīdzību. „Vīlandes Doktorāts” ir sertificēts Veselības statistikas un medicīnisko tehnoloģiju aģentūrā, kas apliecina atbilstību Eiropā pieņemtiem veselības aprūpes standartiem. Šeit jūs varat saņemt augsti kvalificētu un sertificētu speciālistu konsultācijas, kuri ikdienā strādā Latvijas vadošajās slimnīcās. Doktorātā ir pieejami arī diagnostiskie izmeklējumi un laboratorijas izmeklējumi (sadarbībā ar vadošajām Latvijas laboratorijām). Jūs būsiet īpašs un gaidīts viesis „Vīlandes Doktorātā”, kur labākie speciālisti uzklausīs jūs un izmeklēs mierīgā, nesaspringtā gaisotnē.
Skatīt piedāvājumu

Citi populāri kuponi